Organisatie

Het bestuur  bestaat uit de volgende personen:

André Weekers Voorzitter / Secretaris 0495-492424
Jo Corsten Penningmeester 0495-586452
Johan Evers Bestuurslid 0495-633410
Lenie van de Kruis Bestuurslid 0495-632297

De vereniging is ingeschreven  bij de Kamer van koophandel onder nummer 63830574.
Donaties en giften kunnen altijd geboekt worden op onze bankrekening NL93RABO0305218387 t.n.v. Blaaskapel de Coconblazers.
Meer weten  mail naar  info@coconblazers.nl of andre.weekers@gmail.com.